Women's Agency

#WomensAgency
International Women's Day
Women's Inc.

Supporter van 'Women's Agency'

Bureau HAAS pleit voor vrouwen die spreken met hun eigen stem en die vervolgens hiernaar handelen. 

‘Women’s agency’ is te vertalen als: handelingsvaardigheid van vrouwen. Oftewel, vrouwen doen wat zij echt willen doen. Zij beschikken over de capaciteit individuele keuzes te maken en handelen hiernaar. 

Hiervoor zijn vaardigheden nodig. Ten eerste, vaardigheden waarmee vrouwen zich verrijken met zelfkennis. Ten tweede, vaardigheden waarmee zij hun emancipatoire potenties uitbreiden. Zodat ze zichzelf kunnen definiëren in hun eigen termen en handelen in overeenstemming met hoe zij hun eigen identiteit begrijpen.

Samengevat: het gaat over vaardigheden om te kunnen spreken en handelen vanuit een eigen stem. Twee organisaties die Bureau HAAS een warm hart toedraagt zijn: International Women’s Day en Women Inc.