Women's Agency

Spreken

met eigen stem

Eigen stem, eigen keuzes

Bureau HAAS pleit voor vrouwen die spreken met een eigen stem, en die hiernaar handelen. Dit zijn zelfstandige mensen die met hun eigen inbreng wat toevoegen aan het emancipatiedebat. En dit is hoog nodig.

Spreken met een eigen stem vergt moed. Niet alleen is iemand dan op zichzelf teruggeworpen, ook stuit het op verzet. Iemand die niet spreekt en handelt zoals verwacht, maar positie inneemt vanuit een eigen identiteit kan als lastig worden ervaren. En dit kan irritatie oproepen, en zelfs agressie.

Daarom is het prettig om te weten dat vrouwen hier niet alleen in staan. Onder andere International Women’s Day en WOMEN Inc. zijn organisaties die hierin ondersteunen en die vertrouwen bieden. Een eigen stem ontwikkelen doe je wel zelf, maar niet alleen.

Women's Agency

Vertaal je ‘Women’s Agency’ in het Nederlands, dan is dit te begrijpen als: de mogelijkheid om autonoom te handelen. Iemand die autonoom kan handelen, doet wat zij echt wil doen en zegt wat zij echt wil zeggen. Zij zegt en doet wat zij wil – vanuit zichzelf. Dit is dus wat anders dan zeggen en doen wat wordt verwacht.

Een persoon die autonoom kan handelen, beschikt over de mogelijkheid om individuele keuzes te maken en om zich in overeenstemming met die keuzes te gedragen.

Ervaring

Om een eigen stem te ontwikkelen, is ervaring nodig. De ervaring om zich te verrijken met zelfkennis en de ervaring om emancipatoire vermogens te ontwikkelen. Met zelfkennis en emancipatoire vermogens* kunnen mensen zichzelf definiëren in hun eigen termen en kunnen zij handelen in overeenstemming met hoe zij hun eigen identiteit begrijpen. Dankzij die ervaring kunnen zij spreken met een eigen stem.

* Op eigen gezag kunnen spreken en handelen.

IWD en WOMEN Inc.

Twee invloedrijke organisaties die zich inzetten voor vrouwen en hun eigen stem zijn ‘International Women’s Day’, een organisatie die wereldwijd actief is, en de Nederlandse ‘WOMEN Inc.’